Magie si farmece

Produse naturiste pentru sanatatea ta

Blestemul de parinti asupra copiilor

Existã un obicei foarte rãu la unii pãrinti de a-si blestema copiii atunci când îi supãrã.Copilul care a fost blestemat de tatãl sau mama lui si pãrintii respectivi nu s-au spovedit de acest pãcat, deci
nu au primit dezlegare de el, foarte usor este atins de blestem. Din aceastã cauzã pot veni boli, necazuri, suferinte, esecuri în viatã peste copiii respectivi. Blestemele sunt foarte rele în casã, atât când sunt rostite de pãrinti asupra copiilor, cât si invers, de copii asupra pãrintilor. Multi copii nu se cãsãtoresc sau celor care se cãsãtoresc nu le merge bine în cãsnicie din cauza blestemelor pãrintilor. Remediul cel mai eficient împotriva acestor blesteme transmisibile este Taina Sfintei Spovedanii facutã atât de pãrinti, cât si de copii; dupã aceea un rol foarte important îl are citirea rugãciunii celei mari de dezlegare asupra întregii familii. Adicã sã meargã împreunã, pãrintii cu copiii, la preot pentru a le citi acea rugãciune de dezlegare. Foarte grav este când pãrintii mor farã sã le fi citit în viatã rugãciunea respectivã. Acele înjurãturi si blesteme asupra copiilor lor, dacã nu sunt dezlegate de cãtre preot, când sunt în viatã pãrintii, pot produce foarte mari necazuri asupra copiilor. Dincolo de mormânt nu mai poate face nimeni acea dezlegare. Sã ne ferim a rosti orice cuvânt rãu asupra copiilor nostri pentru a nu se repercuta asupra lor si a nu le produce mari necazuri în viatã. De asemenea, copiii niciodatã sã nu-si blesteme sau sã-si înjure pãrintii care i-au nãscut. Nu mai vorbesc de acei copii care ajung chiar sã-si loveascã pãrintii, pe cei care i-au nãscut. Spun Sfintii Pãrinti cã acelui copil care si-a lovit pãrintele, mâna respectivã nu-i mai putrezeste. Este ceva înfricosãtor! Pentru orice cuvânt iesit din gura noastrã vom da rãspuns în ziua Judecãtii, înaintea lui Dumnezeu. "